โรงเรียนสหหลักสูตรอังกฤษ ที่มีทั้งไปกลับและประจำ สำหรับนักเรียนที่มีอายุ ระหว่าง18 เดือนถึง 18 ปี *

การเดินทางไปกับ ฮาร์โรว์ เริ่มต้นที่นี่

การศึกษาที่เป็นเลิศสำหรับการใช้ชีวิต และการเป็นผู้นำ

ตั้งอยู่ในอ้อมกอดของธรรมชาติเขียวขจี ที่อยู่ชานเมือง ฮาร์โรว์กรุงเทพคือสถานศึกษาที่ใช้หลักสูตรอังกฤษที่มีทั้งนักเรียนประจำ และไปกลับสำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 18 เดือน – 18 ปี

โดยมุ่งเน้นการสร้างผู้นำแห่งอนาคตที่มีความรู้และความสามารถรอบด้านผ่านกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มเรียนกับ ฮาร์โรว์ และพัฒนาความสามารถในการปรับตัว มีส่วนร่วมในการบริการสังคม มีความเป็นผู้นำและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในทีมได้ ในฐานะโรงเรียนหลักสูตรนานาชาติของอังกฤษชั้นนำในกรุงเทพ การศึกษาที่ ฮาร์โรว์กรุงเทพ เป็นการศึกษาที่บูรณาการอย่างมีความหมายเพื่อความสำเร็จในชีวิต

Play Video

ผลสอบและรายชื่อมหาวิทยาลัย

ผลสอบ A Level ที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่องนั้นบรรลุด้วยความเชื่อที่เรายึดมั่นในรูปแบบการเรียนรู้ประสิทธิภาพขั้นสูง (High Performance Learning) สร้างความมั่นใจให้นักเรียนของเราสามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทลัยชั้นเลิศทั่วโลกได้ ในปีนี้ 91% ของนักเรียนสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ตนเองเลือก เรา

หลักสูตรที่ ฮาร์โรว์

หลักสูตรของฮาร์โรว์มีการออกแบบเพื่อความเป็นเลิศโดยมีความกว้างและลึกเพื่อพัฒนาความสามารถทางวิชาการโดยไม่ทิ้งสิ่งที่ชอบและส่งเสริมความสนใจใหม่ๆ

For the tab below, swipe left to view more items

Open Days

Pre Prep | 5 ถึง 9 ขวบ)

พฤ. 25 พ.ค

Upper School | 10 ถึง 18 ปี)

พุธ 31 พ.ค

มาสัมผัสสิ่งที่ทำให้ฮาร์โรว์แตกต่างอย่างโดดเด่นด้วยตัวท่านเอง

การศึกษาที่ดีเยี่ยม

เรารู้ว่านักเรียนทุกคนแตกต่างกัน เราจึงเน้นการเรียนการการสอนที่เหมาะสำหรับแต่ละบุคคล เพื่อสร้างหลักประกันว่านักเรียนทุกคนจะสามารถประสบความสำเร็จเกินกว่าศักยภาพที่มีอยู่เดิม

บุคลากรของเรา

ฮาร์โรว์กรุงเทพ เป็นโรงเรียนหลักสูตรอังกฤษที่มีทั้งนักเรียนไปกลับและอยู่ประจำที่มีชื่อเสียงโดดเด่น มีรากฐานด้านการศึกษายาวนานถึง 450 ปี เพื่อความสำเร็จในอนาคตเราคัดสรรครูที่มีความเป็นเลิศเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนของเรา ครูของเราจำนวนมากจบการศึกษาจากประเทศอังกฤษและทำงานสร้างประสบการณ์ ในโรงเรียนชั้นนำทั่วโลก เราค้นหาผู้ที่มีความคิดก้าวหน้าที่สามาถใช้โอกาสที่ฮาร์โรว์มอบให้เพื่อพัฒนาทักษะของตน ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ล้ำสมัย

วิทยาเขตสีเขียวของเรา

วิทยาเขตสีเขียวของเราตั้งอยู่ในอ้อมกอดของพื้นที่สีเขียวขนาด 35 acre ทางเหนือของกรุงเทพ วิทยาเขตของเราไม่เป็นรองใครในการสรรสร้างที่เล่นที่เปิดโลกแห่งจินตนาการอย่างปลอดภัยสำหรับเด็กเล็กและ เป็นพื้นที่สงบสำหรับเด็กโต ฮาร์โรว์กรุงเทพมีทะเลสาบสำรับกิจกรรมและกีฬาทางน้ำที่หลากหลายเช่น การเล่นเรือใบ พายเรือคายัค แข่งพายเรือมังกร กิจกรรมผจญภัย และการแข่งเรือแพ

เอกลักษณ์ที่โดดเด่น
ประเพณีแบบอังกฤษ

เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มโรงเรียนที่มี ประเพณีการศึกษาที่เป็นเลิศ ยาวนานถึง 450 ปี ฮาร์โรว์กรุงเทพ เป็นโรงเรียนที่มีรากฐานการศึกษาที่มั่นคง

สังคมแห่งการเรียนรู้

ทุกคนที่ผู้เรียนที่ฮาร์โรว์ นอกเหนือจากดูแลนักเรียน ฮาร์โรว์ยังมีระบบการดูแลผู้ปกครองทั้งใน และนอกห้องเรียน

โครงการกิจกรรมความเป็นผู้นำ

โครงการกิจกรรมความเป็นผู้นำ (Leadership In Action Programme) เกิดขึ้นจากแนวคิดว่า นักเรียนทุกคนควรที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในระดับชุมชนและระดับโลก ด้วยกิจกรรมหลังเลิกเรียนกว่า 300 กิจกรรม สถาบันกีฬา 5 แห่ง การเดินทางทัศนศึกษา ผู้นำของแต่ละบ้าน ผู้นำด้านดิจิตัล นักรบผู้ปกป้องสิ่งแวดล้อม และการเน้น ศิลปะสร้างสรรค์และการแสดง ฮาร์โรว์คือชุมชนแห่งการสร้างสรรแรงบันดาลใจ เรียนรู้การสร้างแรงบันดาลใจไปกับเราที่ ฮาร์โรว์กรุงเทพ

ความหลากหลายและการมีส่วนร่วม

ความหลากหลาย และมีส่วนร่วม
เราภูมิใจที่มีนักเรียนจาก 36 ประเทศทั่วโลก

และยังมีเหตุผลอีกมากที่คุณควรมาเยี่ยมชม ฮาร์โรว์

สัมผัสประสบการณ์ ฮาร์โรว์ด้วยตัวคุณเอง

การดูแลเด็กด้วยระบบอภิบาลที่ ฮาร์โรว์กรุงเทพ จะทำให้เด็กมีความสุข แล้วจะกลายเป็นเด็กที่ประสำความสำเร็จ เพราะระบบอภิบาลดูแลที่โดดเด่นของ ฮาร์โรว์ คือระบบการพัฒนาบุคคลอย่างสมบูรณ์แบบ

จอน สแตนเดน อาจารย์ใหญ่
จอน สแตนเดน

“โปรแกรมการเรียนรู้ประสิทธิภาพขั้นสูง (High Performance Learning) สร้างความมั่นใจได้ว่า ครูของเรานำการวิจัยทางประสาทวิทยาและจิตวิทยาล่าสุดมาปรับใช้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียนและทักษะการคิดของนักเรียน”

พอล บีช หัวหน้าฝ่ายประถม
พอล บีช

นอกเหนือจากความสำเร็จทางวิชาการอันโดดเด่นแล้ว โรงเรียนของเรายังสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนพัฒนาตนเองผ่านค่านิยมที่เรายึดมั่นในเรื่อง มิตรภาพ ความอ่อนน้อมถ่อมตน การให้เกียรติและความกล้าหาญ ตลอดระยะเวลาในการศึกษากับโรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์

พอล จอห์นสัน หัวหน้าฝ่ายมัธยมปลาย
พอล จอห์นสัน

ยินดีต้อนรับสู่ ฮาร์โรว์

พูดคุยกับเรา

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เราจะดีใจมากหากคุณติดต่อมา! เราพร้อมช่วยเหลือเพื่อให้ทุกครอบครัวสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับบุตรหลาน

กรอกแบบฟอร์มเพื่อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับ: