โรงเรียนหลักสูตรอังกฤษแบบประจำและไปกลับ สำหรับเด็กชายและเด็กหญิงอายุ 18 เดือนถึง 18 ปี

วันเยี่ยมชมโรงเรียนสำหรับระดับปฐมวัย

พุธที่ 20 มีนาคม | 8.45-12.00 น. (เต็มแล้ว)
วันพฤหัสบดีที่ 2 พ.ค. | 12.00-14.00 น.

สำหรับครอบครัวและบุตรหลานที่มีอายุตั้งแต่ 18 เดือน – 5 ปี

พบกับครูผู้เชี่ยวชาญของเรา

ผู้เชี่ยวชาญของเราแนะนำว่า กิจกรรม Messy Play มีประโยชน์สำคัญ 5 ประการ ดังนี้

1

เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา และจินตนาการ

2

พัฒนาความเป็นตัวของตัวเองและฝึกสมาธิ

3

ทำให้รู้จักแนวคิดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

4

ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางสังคม ภาษา และความสัมพันธ์

5

เล่นจนเลอะ ลองจนพัง ก็ไม่ผิด เพราะเป็นการลองผิดลองถูก!

นี่คือเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเชื่อว่า Messy Play เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ และเป็นเหตุผลที่โรงเรียนฮาร์โรว์กรุงเทพฯ สนับสนุนให้นักเรียนที่ศูนย์ปฐมวัยของเรากล้าที่จะเล่นจนเลอะในทุก ๆ วัน

ขอเชิญมาเข้าร่วมกิจกรรมกับเราในวันเยี่ยมชมโรงเรียนสำหรับระดับปฐมวัย ที่ที่บุตรหลานของคุณจะได้เล่นจนเลอะไปกับเรา ในระหว่างที่คุณเข้ารับฟังเกร็ดความรู้ดี ๆ จากครูผู้เชี่ยวชาญ อ้อ และไม่ต้องห่วงเรื่องเลอะ เราสัญญาว่าจะเก็บกวาดและทำความสะอาดอย่างดี

คุณยังไม่พร้อมที่จะร่วมกิจกรรมวันเยี่ยมชมโรงเรียนของเราหรือเปล่า หรือต้องการสำรวจและเยี่ยมชมระดับชั้นต้น (Lower School) ระดับชั้นปลาย (Upper School) หรือหมู่บ้านของนักเรียนประจำ (Boarding Village) ใช่หรือไม่

เรามีความยินดีที่จะต้อนรับคุณและสมาชิกในครอบครัวที่โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ กรุงเทพฯ โดยคุณสามารถมาเยี่ยมชมเป็นการส่วนตัวได้ทุกวันในวันธรรมดา แวะมาพูดคุยกันได้ที่ enquiry@harrowschool.ac.th

ระดับปฐมวัยที่ฮาร์โรว์

เราจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปฐมวัยแห่งสหราชอาณาจักร (British Early Years Curriculum) ซึ่งเป็นแนวทางการเรียนรู้ที่มีเอกลักษณ์โดยเน้นการเรียนรู้ ‘ผ่านการเล่น’ เป็นหลัก และเน้นสอนให้ผู้เรียนมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ควบคู่ไปกับการเคารพในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศักดิ์ศรีของตนเอง หลักสูตรปฐมวัยของเราจัดทำขึ้นพิเศษเพื่อให้สอดคล้องกับผู้เรียน ภายใต้สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่มีคุณภาพสูงและบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่น

EYC ประกอบด้วย:

ยินดีต้อนรับสู่ ฮาร์โรว์